SIMULATIE & MODELLERING

Virtuele productie en virtuele prototypes kunnen u helpen bij het ontwikkelen van echte oplossingen, op een snelle en kosteneffectieve manier.

SERVICES

  • Toegang tot de meest geavanceerde methodes op hoog academisch niveau
  • Virtuele productie
  • Experimentele correlatie en validatie
  • Ontwerpvalidatie en testscenario's

Simulaties en modellen hebben de laatste jaren een enorme ontwikkelingen doorgemaakt. De nauwkeurigheid, snelheid en betrouwbaarheid van modellen zijn aanzienlijk verbeterd. Echter, hoewel modelleringssoftware steeds eenvoudiger te gebruiken wordt, vergt het verkrijgen van de beste resultaten nog steeds veel kennis en training. Daarom kan het voorkomen dat onervaren gebruikers resultaten verkrijgen die juist lijken, maar bij nader inzien toch fouten bevatten. Aangezien het bij dergelijke modellen bijna gegarandeerd is dat slechte invoer ook voor slechte resultaten zorgt, is het essentieel dat deze software door goed getrainde, ervaren ingenieurs wordt gebruikt. Aan de andere kant is het belangrijk dat de invoermodellen juist worden geïnterpreteerd, wat betekent dat ook de betrokken procesingenieurs goede kennis moeten hebben van deze modellen.

Bij het Fraunhofer Project Center hebben we toegang tot de grote hoeveelheid kennis waarover de Universiteit Twente beschikt, op veel verschillende gebieden, zoals modellerings- en simulatiemethodiek. Deze kennis is ook aanwezig in het enorme Fraunhofer netwerk, gecombineerd met geavanceerde kennis van de meeste industriële processen. Daarnaast kunnen wij een bepaalde zekerheid bieden, door de resultaten van simulaties te valideren met experimentele resultaten uit onze goed uitgeruste laboratoria.

VOORBEELDEN VAN SIMULATIE & MODELLERING

PROCESSTUDIE

Doelstelling: Verken nieuwe markten met zo min mogelijk veranderingen in het materiaal en ontwerp & Verkrijg eigenschappen die niet in het echt geobserveerd of gemeten kunnen worden.

ADAPTIEVE PROCESCONTROLE

Doelstelling: Verminder de hoeveelheid afval, verminder het aantal afgekeurde producten naar nul en verkort de levertijd.

 

TECHNISCHE HAALBAARHEID

Doelstelling: Test de vorm, precisie en toleranties zoals weergegeven in de ontwerptekeningen. Test de krachten, het aantal slagen die in de capaciteit van de machine vallen & Test defecten zoals insnoering, knikken en plooien.

Het vormen van een behuizing door het krimpen van een buis & Knikken tijdens het draaien van het uiteinde van een buis.