InnovatieNU

December 2020

Samen bouwen aan de toekomst

Hoe het Advanced Manufacturing Center de snelle transformatie van de industrie in heel Nederland zal stimuleren

De behoefte aan duurzaamheid en veerkracht in de productie is nog nooit zo duidelijk geweest als nu. Gedreven door wereldwijde economische onzekerheid, enorme schommelingen in de vraag en een stijgend aantal technologische innovaties sluit de industrie zich aan bij de vierde industriële revolutie die op het punt staat ons leven te veranderen. Maar het bereiken van groei in een tijd van snelle en onvoorspelbare veranderingen is een enorme uitdaging, en een die berucht genoeg is voor bedrijven om te plannen.

 

 

Het Advanced Manufacturing Center zal bedrijven helpen die universele uitdaging te overwinnen en innovatie in de hele industrie in Nederland en daarbuiten te stimuleren. Het open innovatiecentrum zal in 2022 zijn deuren openen en zal mensen, technologie en processen bij elkaar brengen om de geavanceerde technische kennis te ontwikkelen die nodig is om de productie te transformeren tot betere, slimmere en duurzamere producten. Als fysiek en digitaal samenwerkingscentrum zal het bedrijven ondersteunen in hun missie om te digitaliseren, te innoveren en te groeien. Het zal een drijvende kracht worden in de evolutie van Manufacturing 4.0.

 

Stimuleren van een sterkere samenwerking met open innovatie

 

De productieketens staan onder enorme druk door de bedreigingen van de wereldhandelsoorlogen, de voortdurende pandemie en de snelle technologische disruptie. Door deze en andere factoren worden de toeleveringsketens onbeheersbaar groot en complex, waardoor de duurzaamheid en efficiëntie ervan in twijfel worden getrokken.

 

 

Er is nog nooit een grotere behoefte geweest aan onderlinge verbondenheid tussen deze toeleveringsketens. Maar het gaat niet alleen om de integratie van een steeds verder uiteenlopend scala aan computerinfrastructuren, het gaat net zo goed om de integratie van mensen en processen door middel van sterke samenwerking en wederzijdse steun in de publieke en private sector. Simpel gezegd is dit het enige dat het succes in de onzekere komende jaren kan bevorderen.

 

Productie betekent werkgelegenheid en om de toekomst daarvan veilig te stellen, moeten we zorgen dat het personeel opgeleid en bekwaam is op het gebied van AI en slimme automatisering. Deze nieuwe skills moeten in balans zijn om een comfortzone te vormen voor de toekomstige generaties engineers.

Biba Visnjicki, Managing Director at the Fraunhofer Project Center

Het AMC zal geen gesloten ecosysteem zijn, maar een open innovatiehub om de digitale transitie te sturen in een wereld waarin wetenschap business wordt. Het zal een plek worden als een punt voor oplossingen voor de hele productiesector met deskundigen van uiteenlopende disciplines van over de hele wereld. Dit omvat samenwerking met leveranciers van hardware- en softwareoplossingen en een plaats waar MKBfabrikanten, -startups en -scaleups zich kunnen ontwikkelen, kunnen leren en trainen.

 

Snelle groei en open innovatie vormen de kern van alles waar het Fraunhofer Project Center voor staat. Het AMC is de eerste van drie geplande gebouwen op het Kennispark Twente en vormt een belangrijk hightech-cluster ter ondersteuning van de regio.

 

Erkenning van de Nederlandse maakindustrie

 

Met de uitzonderlijke kennis en ervaring van experts van de Universiteit Twente zal het Fraunhofer Project Center het AMC kunnen gebruiken als een plek voor kennisoverdracht, open innovatie en toepassingsonderzoek. Dit stelt het centrum in staat om contacten te leggen met bedrijven in de productiesector in heel Europa om wegen te ontwikkelen naar een slimmere industrie

 

Het AMC zal zorgen voor meer erkenning van de productiebedrijven in de regio door de middelen te verschaffen die nodig zijn om in heel Europa op grote schaal te innoveren. Bovendien zal het, met de hulp van het Fraunhofer Institute for Production Technology (Fraunhofer IPT) in Duitsland, goed gepositioneerd zijn om verder uit te breiden als een open innovatiecentrum met internationale erkenning. Uiteindelijk zal het AMC ons het eerste internationale centrum voor geavanceerde productietechnologie in Nederland brengen.

 

Een brug slaan tussen onderwijs en Manufacturing 4.0

 

Er wordt vaak beweerd dat de technologische ontwikkeling meer banen zal opeisen dan dat ze creëert. In werkelijkheid is het tegenovergestelde waar. In veel sectoren, vooral in de industrie, heeft het onderwijs de snelle evolutie van de technologie niet kunnen bijbenen. Fabrikanten in heel Europa hebben moeite om vacatures in te vullen waarvoor unieke vaardigheden nodig zijn waar slechts 10 jaar geleden nog niemand van had gehoord. Werkgevers zijn nu op hun hoede voor de toekomst in een tijd waarin het bijna onmogelijk is om te zeggen wat die toekomst kan brengen.

 

Het gebrek aan voldoende geschoolde arbeidskrachten wordt nu gezien als een van de grootste uitdagingen in de aanloop naar de vierde industriële revolutie. Maar waar een gebrek aan belangrijke vaardigheden is, zijn er ook kansen - een kans om te innoveren, te herscholen en zich voor te bereiden op de vele onbekendheden die de toekomst in petto heeft. Zoals altijd betekent productie werkgelegenheid, en innovatie in de hele sector zal meer kansen op werk blijven bieden aan degenen die geschoold zijn in nieuwe en opkomende technieken, zoals slimme automatisering en kunstmatige intelligentie.

 

Dat is de visie van het Advanced Manufacturing Center, dat onderwijs en productie zal samenbrengen. De komende generaties engineers zullen afhankelijk zijn van ons open innovatiecentrum, en anderen vinden het leuk, om de nieuwe vaardigheden en capaciteiten te ontwikkelen die nodig zijn om de opkomst en het succes van Industry 4.0. Dit zal worden bereikt door middel van ontwikkelingsprogramma’s die fysiek, praktijkgericht leren combineren met online leren. Tegelijkertijd zal het AMC ernaar streven het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen in deze sector op te lossen en de verschillende andere negatieve maatschappelijke en economische gevolgen van deze voortdurend veranderende omgeving te verzachten.

 

Onze missie is om de productiesector te helpen bij het nemen van de moeilijke beslissingen die moeten worden gemaakt met behulp van vergaande vakkennis en geavanceerde technologie.

We moeten het wereldwijd eens worden over de manier waarop nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en Additive Manufacturing, een snelle digitalisering mogelijk kunnen maken

Profession Ian Gibson, Scientific Director at the Fraunhofer Project Center

Digitale groei stimuleren met nieuwe technologieën in Manufacturing 4.0

 

De digitale technologieën hebben zich ontwikkeld in een tempo dat veel kleine en middelgrote ondernemingen met moeite hebben kunnen bijbenen. Zorgen over zaken als informatiebeveiliging, betrouwbaarheid en de vaardigheden die nodig zijn om deze systemen in te zetten en te onderhouden, vormen al lange tijd een belemmering voor innovatie. Disruptieve nieuwe en opkomende oplossingen zoals kunstmatige intelligentie, robotica, augmented reality en Internet of Things nieuwe risico’s en mogelijkheden met zich mee, vooral in tijden waarin de toekomst van veel bedrijven met economische onzekerheid gepaard gaat.

 

De toekomst van de productie zal vooral in het teken staan van kunstmatige intelligentie, die op haar beurt aanleiding zal geven tot zeer geavanceerde cyberfysische systemen en een nieuw tijdperk van automatisering. AI is ongetwijfeld de nieuwe norm en een belangrijkste aanjager van de vierde industriële revolutie. 

 

 

Dankzij AI-gestuurde automatisering en inzichten zullen we in staat zijn om duurzame en uiterst betrouwbare industriële systemen aan te drijven en hele productielijnen te automatiseren. Dit zal ons uiteindelijk in staat stellen om betere producten en geoptimaliseerde processen te bouwen die de efficiëntie verhogen en onze toeleveringsketens veiligstellen. We zullen in staat zijn om realtime inzichten te verwerken, cloud-oplossingen te ontwikkelen voor de naadloze integratie van gegevens en samenwerking, en snel te schalen en aan te passen aan de veranderende behoeften van bedrijven en hun klanten.

 

De missie van het AMC is om de snelle transitie naar de digitalisering van de productie mogelijk te maken door de barrières voor innovatie weg te nemen met kennis, onderwijs en samenwerking. Dit zal machinebouwers, producenten, engineers en productontwikkelaars samenbrengen onder de paraplu van een universele benadering van digitale transformatie.