InnovatieNU

December 2020

FEST

Twente Kleurt De Toekomst

Duurzame energie is de toekomst – voor bedrijven, het milieu en de maatschappij. Daarom heeft het Fraunhofer Expertise Student Team (FEST) de handen ineengeslagen met duurzame energiedeskundigen om de ecologische voetafdruk in de regio Twente te verkleinen. Het afgelopen halfjaar hebben studenten een tool ontwikkeld die het besluitvormingsproces voor het lokale duurzame energieteam ondersteunt, waardoor ze hun doel, een energieneutraal Twente in 2050, sneller kunnen realiseren.

 

Het project is geïnitieerd door Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente). Het is een initiatief van belangrijke inhoudelijk deskundigen en vertegenwoordigers van de 14 Twentse gemeenten, de Provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen, de netbeheerders Enexis en Coteq, de Twentse woningcorporaties, Twence en de Universiteit Twente. Door deel te nemen aan dit project zet Twente de eerste stappen om haar doel van energieneutraliteit voor het jaar 2050 te realiseren door bijvoorbeeld het regionale warmtenet uit te breiden, een biogasnet te realiseren en meer energie op te wekken met zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windturbines.

 

Het opwekken van meer duurzame energie voor een duurzame toekomst is echter maar één stukje van de puzzel. Andere stukken zijn de herinrichting van de infrastructuur om slimme energienetten te kunnen creëren, de elektrificatie van de industrie en nog veel meer zaken die moeten worden aangepakt om deze energietransitie uit te voeren. Een verschuiving van deze omvang vraagt om uitgebreide besluitvormingsprocessen met vele betrokkenen, die het niet altijd met elkaar eens zijn. Een van de redenen dat dergelijke processen uitdagend zijn, is de moeilijkheid om de impact van beslissingen te visualiseren.

 

Binnen Regionale Energie Strategie (RES) Twente was dat niet anders. Er moest een overeenstemming worden bereikt over de doelstellingen met betrekking tot energietransitie, waarbij tal van factoren een rol spelen. Deze factoren zijn slechts datapunten, en geen duidelijke scenario’s. Dit bemoeilijkt de communicatie, wat leidt tot inefficiënte bijeenkomsten. Daarom stelde FEST voor om gebruik te maken van de bestaande data en hier rondom een digitale interface te creëren om de bijeenkomsten van RES Twente te faciliteren.

 

De gegevens uit de verschillende gemeenten werden verzameld en omgezet in beelden waarin de directe impact van de beslissingen gesimuleerd wordt. Bovendien wordt de totale output van duurzame energie voor zowel de regio als de afzonderlijke gemeenten begrijpelijk weergegeven. De scenario’s die met behulp van de interface werden bepaald, konden op deze manier beter onderbouwd worden en er kon een betere planning opgesteld worden. Dit stimuleert het besluitvormingsproces.

 

Deze strategie bleek effectief, wat leidde tot een vervolgproject met RES West-Overijssel, waarvoor een soortgelijke interface werd gebouwd. De interface voor Twente is tot juni 2021 opengesteld voor belangstellenden, om de transparantie te vergroten. Op deze manier kunnen burgers experimenteren met verschillende parameters, wat helpt om de complexiteit van de beslissingen die worden genomen op het gebied van duurzame energie beter te begrijpen. Hierdoor kan het publiek actief worden betrokken bij het gesprek over duurzaamheid en energietransitie.

 

BEKIJK DE TOOL:
https://www.res-twente-tool.nl/

WAT IS FEST?

Het Fraunhofer Project Center Expertise Student Team (FEST) is een studentenorganisatie aan de Universiteit Twente. FEST streeft ernaar studenten te ondersteunen bij het omzetten van hun academische kennis in competenties, vaardigheden en ervaringen waarmee ze een netwerk opbouwen dat aansluit bij hun toekomstige carrière. De missie van FEST is om aankomend talent kennis te laten maken met het bedrijfsleven en vice versa, door middel van gezamenlijke projecten. Met deze projecten wil FEST de kloof verkleinen tussen de industrie en de academische wereld, die door veel studenten wordt ervaren wanneer zij de arbeidsmarkt betreden.