InnovatieNU

December 2020

In liefdevolle herinnering

Fred Van Houten

1951 – 2020

EEN MAN VAN PRINCIPES

Fred was een creatieve en innovatieve man, die de basis legde voor tal van baanbrekende projecten op het gebied van Manufacturing Engineering. Zijn vurige verbondenheid met deze industrie, zowel binnen de universiteit als daarbuiten, zorgde ervoor dat de maakindustrie in zijn thuisprovincie, Overijssel, floreerde. Hij adviseerde industrieleiders, hielp hen bij het ontwikkelen van nieuwe technologieën en faciliteerde de plaatsing van zijn hoogopgeleide en zeer deskundige studenten in sleutelposities binnen de industrie. 


Fred was van mening dat engineering ondernemend en maatschappelijk relevant moest zijn. Tot op de dag van vandaag worden deze grondbeginselen nageleefd, als zijn nalatenschap aan de Universiteit Twente (UT). Ook nu blijft zijn afdeling groeien en zich ontwikkelen, door deze leidende principes die Fred in zijn beginperiode aan de universiteit heeft ingevoerd, aan te houden. 


Fred heeft vele onderscheidingen en eerbetuigingen ontvangen, waaronder het voorzitterschap van CIRP, wereldleider op het gebied van productietechnisch onderzoek. Hij was negentien jaar lang lid van het bestuur van de UT-faculteit en 15 jaar lang afdelingsvoorzitter. Freds connecties met industriereuzen en wetenschappelijke innovators zorgden ervoor dat zijn afgestudeerde UT-studenten een warm welkom kregen, waar ze ook naartoe gingen. 


Fred was terecht trots op zijn prestaties, met diploma’s, medailles en prijzen hangend aan de muur. De vele gadgets en modellen dienden als een constante herinnering aan het werk in uitvoering en dat naar tevredenheid was voltooid. De kwaliteit van de wijnflessen gaf aan dat Fred een man van onderscheidingsvermogen en smaak was. 


Zijn kantoor was als een ontmoetingsplaats, waar hij altijd tijd vond om te ontspannen en met studenten of collega’s te praten. Hij was een man met een mening, die geen woorden verspilde. Hij was een man van daden. Tijd was kostbaar en multitasking kwam als tweede natuur voor Fred. Hij beschouwde een avondje uit eten als een kans om een inkijkje te krijgen in het hoofd van zijn collega’s en nieuwe ideeën uit te wisselen. Het feit dat hij dan ook een goede fles rode wijn kon delen, was voor hem een bonus. 

Professor Fred van Houten was een drijvende kracht achter de oprichting van het Fraunhofer Project Center (FPC) aan de Universiteit Twente, dat hij vanaf het begin heeft gesteund. Hij heeft jarenlang onvermoeibaar aan het ontstaan van FPC gewerkt en met alle betrokken partijen onderhandeld, tot het centrum in 2017 zijn deuren opende. Ook al was Fred tegen die tijd met pensioen, hij bleef als gewaardeerd adviseur werken voor FPC. Zijn standvastigheid en diepgaande kennis over de industrie, droegen eraan bij dat FPC zou blijven groeien en bloeien. Zijn toewijding aan deze organisatie was onbetwistbaar. Twee weken voor zijn overlijden was Fred nog steeds betrokken bij het begeleiden van FPC en bleef hij het centrum promoten bij industrieleiders en investeerders. 


Bij zijn pensionering in 2017 ontving Fred van Houten de Medal of Honour voor zijn werk als hoogleraar Design Engineering aan de Universiteit Twente. Deze onderscheiding wordt meestal uitgereikt aan mensen van buiten de UT, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de universiteit. Dit is een van de tekenen van grote waardering die professor Van Houten kreeg voor zijn werk. 


De grootste bijdrage van Fred van Houten was aan de mensen met wie hij in contact kwam. Hij had grote belangstelling voor de loopbaanontwikkeling van zijn studenten, en hielp hen dan ook door ze ook te begeleiden gedurende hun werkzame leven. Hij was geliefd, en werd bewonderd en gerespecteerd door zijn collega’s, niet alleen als uitblinker in zijn vakgebied, maar ook als geweldig belezen man die zeer gepassioneerd was over zijn expertise. Hij heeft velen weten te raken met zijn steun aan de engineeringindustrie, waaronder met de oprichting van dit tijdschrift om kennis en enthousiasme over engineering naar het grote publiek te brengen. 


Hij was Coby’s liefhebbende echtgenoot, een fantastische vriend voor velen, een attente, betrokken mentor en een energiek supporter van briljante ideeën. 


Ga in vrede, lieve vriend.