InnovatieNU

December 2020

SPOTLIGHT: VAN RAAM

Meer gebruikersgerichte productie zonder standaardisatie

Innovatie vereist het verkennen van nieuwe mogelijkheden en het teweegbrengen van verandering. In de tijd van Industry 4.0 betekent dit het digitaliseren van alle processen en het verzamelen van gegevens die u ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen om de productie te stroomlijnen. 

 

Van Raam Reha Bikes B.V. is een MKBonderneming gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van fietsen voor mensen met een beperking, gevestigd in Varsseveld. Hun fietsen worden op maat gemaakt volgens de behoeften en wensen van hun klanten: “Wij bouwen unieke fietsen in een gestandaardiseerd productieproces.” De grootste uitdaging waar zij momenteel voor staan is om te blijven groeien met behoud van hun flexibiliteit voor het op maat maken van fietsen. Dit betekent dat Van Raam de intentie heeft om de productie op te schalen door optimalisatie van processen, zonder standaardisatie. Ze sluiten geen compromissen in hun diensten en producten, maar willen rigide processen flexibel maken om de productie efficiënt op te schalen. 


Om dit doel te bereiken heeft Van Raam besloten om nauw samen te werken met het Fraunhofer Project Center. FPC biedt volgens Van Raam de benodigde expertise en een dynamisch team van professionals. Samen werken ze aan een digitale infrastructuur om hun streven, een overzichtelijke digitale fabriek die de flexibiliteit van de processen vergroot, te behalen. 

Op basis van de behoeften van Van Raam ontwikkelde FPC een voorstel voor een ontwikkelingstraject. Het traject start met een analyse van de huidige situatie, wat input geeft voor de implementatie. Het resultaat is een op maat gemaakte beslissingsondersteunende tool op basis van Digital Twinning. De huidige uitdagingen zijn het verbinden van gegevens, die gedurende de gehele productlevenscyclus worden verkregen, voor een snelle en efficiënte besluitvorming. Door dit op te lossen ontstaat er een dieper inzicht in de productieprocessen, wordt de algehele communicatie binnen de productieomgeving verbeterd en wordt optimalisatie van de productie voor opschaling mogelijk. Al deze factoren dragen bij aan een verhoogde doorvoersnelheid van fietsen, knelpuntherkenning en -controle, en een hogere totale effectiviteit van de productie.

FPC’s brede kennis en ervaring op het gebied van Industry 4.0 en Digital Twinning in combinatie met een gemend internationaal team van (jonge) professionals, biedt ons de nodige instrumenten om onze digitale evolutie te verwezenlijken zonder de kwaliteit en strategie uit het oog te verliezen.

Van Raam

Bovendien vergemakkelijkt de digitalisering van hun productieomgeving de integratie van gebruikersgegevens in het ontwerpproces. Dit creëert een basis om de dienstverlening aan de klant te verbeteren, zoals orderconfiguratie en het bieden van een direct communicatiekanaal naar de klant. Dit maakt digitale diensten mogelijk die de algehele efficiëntie en de klantervaring verbeteren. Tegelijkertijd heeft het een positief effect op de medewerkers, omdat de assemblageprocessen minder complex gemaakt kunnen worden, en de directe communicatie tussen ontwerp en productie kan worden gefaciliteerd.


Om Van Raam te ondersteunen bij de overgang naar digitaal zal FPC nauw samenwerken met het interne team om de oplossing af te stemmen op hun behoeften en hen te ondersteunen bij het bereiken van hun strategische doelen.