InnovatieNU

December 2020

TECHNOLOGY & INNOVATION: EEN VERANDERING DIE WÉL WERKT

De weg naar de Industry 4.0

Auteur: Walter Mesterom
Owner and Commercial Director, PDM

Gevoed door een nieuwe industriële revolutie is er een verandering gaande betreft het produceren, ontwikkelen en samenwerken tussen productiebedrijven, diens partners en klanten. Door Industry 4.0 kunnen de volgende stappen naar digitalisering verwezenlijkt worden. Het is van cruciaal belang om werknemers succesvol te begeleiden in deze enorme overgang.

 

Industry 4.0 beïnvloedt nagenoeg alle facetten, van ontwikkeling, productie, onderhoud, logistiek en dienstverlening, tot marketing en verkoop. Hierbij hoort de introductie van nieuwe, vaak disruptieve concepten en technologieën, waaronder holistic twins, modularisering, flexibele productie (additive manufacturing, robotica), sensing and vision (drones) en RFID/GPS. Datagestuurd onderhoud ontwikkelt zich van toestandsafhankelijk tot voorspellend en voorschrijvend onderhoud.

 

Vergroot de mogelijkheden

Industry 4.0 is een belangrijke aanjager voor het versnellen van innovatie en het realiseren van meer duurzaamheid. Het realiseert hogere flexibiliteit in productie, op het gebied van producteisen (specificaties, kwaliteit en ontwerp), volume (kleinere oplagen), timing, efficiëntie en kosten. Nieuwe verdienmodellen, gebaseerd op verbruik in plaats van bezit, kunnen worden gerealiseerd. Jonge, hoogopgeleide werknemers worden aangetrokken door geavanceerde technologieën in een productieomgeving. En met behulp van Virtual Reality kan men trainen en anticiperen op mogelijke scenario’s of technici helpen op locatie. Geen wonder dat zelfs ogenschijnlijk conservatieve sectoren beginnen met de implementatie van digitalisering.

 

Industry 4.0 heeft impact

Om de mogelijkheden van Industry 4.0 volledig te benutten, moet het gezien worden als verandering die vanaf het begin actief gemanaged moet worden. Vanzelfsprekend is er meer voor nodig dan alleen de technologie. De meest effectieve veranderingsprogramma’s betrekken de belangrijkste stakeholders binnen de organisatie, waaronder IT, al in een vroeg stadium met open en directe communicatie. Steun vanuit de directie en het management is van groot belang om Industry 4.0 als prioriteit te behouden en om iedereen verantwoordelijk te houden voor het behalen van de ambitieuze bedrijfsdoelen. Ook personeel dat openstaat voor verandering en een nieuwe werkwijze, wat nieuwe technologieën met zich meebrengen, en een nieuwe benadering van ontwikkeling, productie en marketing zijn erg belangrijk.

 

Dit zorgt voor een geheel nieuw beroep binnen productiebedrijven: de datawetenschapper, die samenwerkt met de productiemanager om toepassingen te ontwikkelen die de productiebewaking, apparatuuronderhoud en veiligheid verbeteren, op manieren die voorheen simpelweg niet mogelijk waren.

Walter Mesterom is de eigenaar en Commercieel Directeur van PDM. Hij heeft een achtergrond in civiele techniek, new business & productontwikkeling en Industry 4.0. Door meer dan 30 jaar werkervaring, weet hij gerichte industriële optimalisatie toe te passen.


walter.mesterom@pdm-group.com
+31 6 53471805

21e-eeuwse vaardigheden

Om het veranderingsproces tot een succesvol eind te brengen, moeten werknemers relevante vaardigheden opbouwen, zogenaamde 21e-eeuwse vaardigheden. Deze omvatten kritisch denken, creativiteit, samenwerking en communicatie; het kunnen lezen van informatie, media en technologie; en de vaardigheden flexibiliteit, leiderschap, initiatief, productiviteit en sociale vaardigheden.

 

 

De meeste werknemers zullen best bereid zijn om de nodige veranderingen te maken. Daarom adviseren we een aanpak waarin ze verantwoordelijkheden krijgen, vooral als werknemers al voldoende beheersing hebben van de 21e-eeuwse vaardigheden. Goede communicatie, in combinatie met om- of bijscholingsprogramma’s, kan mensen helpen richting een nieuw carrièrepad, ook binnen hetzelfde bedrijf.

 

 

PDM’s projectbetrokkenheid

 

PDM is partner van twee onderzoeksprojecten, “SAMEN” en “The Digital Plant of the Future”. SAMEN is een World Class Maintenance-project over hoe een dienstverlener technologische innovatie kan omzetten naar een effectief bedrijfsmodel. In de “Autonomous Plant” Living Lab valideert PDM kennis omtrent de zelfstandige controle en het onderhoud van productievoorzieningen.

 

 

Het tweede project is gestart door Brabant Development Agency (BOM), TNO en Eindhoven University of Technology. Hierin gaat om het om het creëren van een omgeving waarin bedrijven kunnen ervaren hoe datagedreven innovaties geïntegreerd kunnen worden in productievoorzieningen. Door het scenario “Collection and application of machine data” onderzoekt PDM het gevolg van dataficatie van verpakken, sorteren, en materiaalhandling.

 

Verandering is een uitdaging

 

De implementatie van Industry 4.0 is complex, omdat volledige integratie in alle bedrijfsactiviteiten nodig is. PDM is in staat verbindingen tot stand te brengen tussen verschillende afdelingen binnen een productiebedrijf, en tussen verschillende belanghebbenden in de industriële keten. PDM begrijpt de uitdaging voor de industrie en biedt daardoor voorstellen die echt impact hebben. Dit maakt PDM de juiste partner voor het realiseren van Industry 4.0.

 

 

De volgende aspecten worden in acht genomen door PDM bij het implementeren van Industry 4.0:

 

  • De modulaire opbouw van de producten
  • Digitale documentatie ter vervanging van papier
  • De communicatie tussen alle processen in de fabriek
  • De installatie en inbedrijfstelling van relevante hardware (sensoren, zenders, netwerken, ontvangers, cloud, monitoren, brillen, bedieningselementen, etc.)
  • Analyse van de beschikbare data

 

Op basis van de volwassenheid van een bedrijf worden specifieke plannen van aanpak ontwikkeld voor de digitale transitie. PDM kan bedrijven helpen die graag gebruik willen maken van Advanced Manufacturing, om een verandering te realiseren die écht werkt.