InnovatieNU

December 2020

TECHNOLOGY & INNOVATION: INNOVATIESUCCES DOOR SAMENWERKINGEN

De weg naar de Industry 4.0

Auteurs: TEMBO & Perron038

De definitie van “innoveren” is volgens de Van Dale ”vernieuwingen invoeren om vooruit te komen”. Mogelijk is het feit dat nieuwe ideeën en werkwijzen onmisbaar zijn om groei mogelijk te maken én vast te houden, één van de belangrijkste redenen voor het stimuleren van innovatie. Ook is innovatie essentieel voor het behouden van de concurrentiepositie in de huidige snel veranderende markt, en al helemaal met de gevolgen van COVID-19. 

 

Onderzoeken en enquêtes, zoals de McKinsey Global Innovation Survey, laten zien dat hoewel 84% van de leidinggevenden innovatie belangrijk acht voor succes, minder dan 6% van hen tevreden is met hun eigen innovatieprestaties. Wat we hier zien, is dat de term innovatie mogelijk verkeerd begrepen wordt, of dat er wellicht een verkeerd idee heerst over hoe we daadwerkelijk innovatief kunnen denken. 


Innovatie betekent niet alleen het creëren van nieuwe en spannende baanbrekende producten en diensten, die het mogelijk maken om nieuwe markten te betreden. Innovatie kan ook meer waarde geven aan bestaande producten en diensten, wat zorgt voor betere bedrijfsprestaties en een grotere vraag vanuit de markt. Achter de schermen zien we innovatie zowel een belangrijke rol spelen in het verbeteren van bestaande bedrijfsactiviteiten, als bij het inzetten voor nieuwe en betere modellen. 

 

Effectieve samenwerkingen stimuleren innovatie  

Er zijn verschillende belangrijke voordelen aan het samen werken aan innovatie, in plaats van dat alleen te doen. Een aantal van deze voordelen zijn het kennismaken met een andere aanpak, de mogelijkheid tot specialisatie, vermindering van kosten en time-to-market, een groter doorzettingsvermogen en het gemakkelijker nemen van risico’s. Door samen te werken met andere bedrijven en onderzoeksorganisaties, worden meer nieuwe en commercieel gunstige toepassingen van innovatieve concepten mogelijk. Samenwerkingen kunnen de belangrijkste drijfveer zijn van innovatie; we moeten de kracht van partnerschappen met gelijkgestemde, nietconcurrerende bedrijven niet onderschatten.

“Bij Tembo bieden we productieoplossingen voor eenmalig te gebruiken massaproducten. Onze focus ligt op het brengen van oplossingen voor producten die een positieve bijdrage leveren aan onze planeet, bijvoorbeeld door technologie voor het maken van veiligere en/of biologisch afbreekbare varianten van bestaande producten.


Een van onze grootste huidige uitdagingen is het bieden van snelle oplossingen die in staat zijn om miljarden kwalitatief hoogwaardige biologisch afbreekbare papieren rietjes te maken die de honderden miljarden plastic rietjes, die onze planeet elk jaar vervuilen, vervangen. Als eerste stap is het natuurlijk belangrijk om de markt, het eindproduct en de verwachtingen van de consument te begrijpen. Bovendien is het belangrijk om te weten welke positie overheden innemen bij het vervangen van eenmalig te gebruiken plastic, en zijn de eisen die regelgevende instanties stellen aan het product zelf van grote invloed. 

Wanneer het gaat over het creëren van een technologische oplossing voor deze uitdaging, proberen we het maximale uit Industry 4.0 te halen in dit proces. Het verzamelen van data en het analyseren van data en output zijn belangrijk voor het mogelijk maken om in korte tijd met betrouwbare en goed functionerende technologie te komen. Het zou nooit mogelijk zijn om zulke resultaten te behalen in zo’n korte tijd als we niet samenwerkten met andere bedrijven, universiteiten en innovatiecentra zoals het Fraunhofer Project Center  

Al in het eerste -door Corona beïnvloede- jaar, zien wij bij Tembo het voordeel en het grote potentieel van deze manier van werken. Het zal zeker de deur openen naar een nog nauwere samenwerking met het Fraunhofer Project Center in Enschede.

Arend van der Sluis.

Perron038 is opgericht om de samenwerking tussen verschillende bedrijven, educatieve instanties en andere innovatiecentra in de regio te verbeteren, en ontwikkelingsprogramma’s voor onderwerpen gerelateerd aan Industry 4.0 op te stellen.

Een innovatiehub in Zwolle

Het recent opgerichte open innovatiecentrum in Zwolle richt zich op het bij elkaar brengen van productiebedrijven om innovatie te stimuleren. Tembo, AWL en Wadinko, de oprichters van deze regionale hub, willen een smart space creëren waar innovatieve bedrijven elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

 

Marius Woldberg is aangesteld om de hub succesvol te maken. “In deze hub kunnen alle partijen die kunnen bijdragen aan innovatie samenkomen. Naast de oprichters, hebben onderzoeks- en onderwijsorganisaties zich gecommitteerd aan dit initiatief. Het Fraunhofer Project Center wordt bijvoorbeeld een van de technologiepartners, en zal kennis delen over high-tech productietechnologieën.“

 

“Technologische ontwikkelingen vinden met toenemende snelheid plaats. Voor productiebedrijven wordt het steeds moeilijker om bij te blijven en toepassingen te ontwikkelen die voldoen aan de veranderende behoeften van de consument. De nodige flexibiliteit en aanpasmogelijkheden zijn makkelijker haalbaar als bedrijven samenwerken.” De partijen verbonden aan Perron038 zullen aan hun eigen en aan hun gezamenlijke innovatieprojecten werken. Perron038 faciliteert erin om deze samenwerkingen creatief, effectief en efficiënt vorm te geven.

Het werd snel duidelijk dat samenwerkingen met andere innovatiecentra, zoals het Fraunhofer Project Center en het Open Innovation Center – AMC - in Enschede inspirerend werkten voor het aantal innovatieve ideeën en werkwijzen. Elke deelnemer had zijn eigen unieke bijdrage en iedereen haalde veel meer uit de samenwerking dan van tevoren gedacht werd. Er was ook geen keerzijde. Het werd duidelijk dat deze benadering van innovatie zeer voordelig zou werken voor beide regio’s.

Marius Woldberg

Samenwerking is niet alleen het delen van technologie of de bereidheid om samen te werken om op nieuwe ideeën te komen. Het is het combineren van deze twee dingen, aanvullend op het delen van bestaande innovaties die de leden hebben ontwikkeld om hun problemen op te lossen, wat de innovatiehub werkend maakt. Wanneer je dit allemaal samenbrengt, ontsluit je een enorm potentieel. Dit is het moment om die sleutel om te draaien