InnovatieNU

December 2020

TECHNOLOGY & INNOVATION: HET IDEALE MOMENT VOOR 3D PRINTING IS NU

Een interview met Frank Peter Wüst, TRUMPF

Meneer Wüst, we weten dat 3D-printen de medische wereld tijdens de corona-crisis snel heeft kunnen ondersteunen. Wat voor potentieel ziet u nog meer?

3D printing heeft een enorm potentieel om de toeleveringsketens te herstellen. Alle sectoren kunnen daar in principe van profiteren, bijvoorbeeld de automobiel- en energiesector. Het gaat niet alleen om het vervangen van een andere technologie door 3D-printen Additive manufacturing is meer een kans om de toeleveringsketens te heroverwegen en duurzaamheid te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld een complex onderdeel vaak “in één stuk” worden geprint in plaats van uit meerdere losse stukken te worden samengesteld. Dit kan tijd en kosten besparen en de kwaliteit verhogen. Zo bestaat een ‘spring heat sink’ op onze TRUMPF-lasermachines bij traditionele productiemethoden uit tien afzonderlijke onderdelen. In het geval van 3D-printing hebben wij slechts één onderdeel nodig. Daardoor hebben we 30% op de kosten kunnen besparen en de montage kunnen vereenvoudigen.

Op welke gebieden is AM het meest gunstig?

3D printing biedt voordelen in bijna elke industrie. Bij TRUMPF zien we volop mogelijkheden in de medische technologie, de lucht- en ruimtevaart, de tandtechniek en de energie-industrie. Het gaat niet alleen om bedrijven die hun producten met 3D printing verbeteren, maar meer om de mogelijkheden voor eigen productie. Zo kan 3D printing bijvoorbeeld grijpers in productielijnen optimaliseren door functies te integreren en de koeling en gasstroom te verbeteren.

De toeleveringsketens zullen uiteindelijk weer werken. 3D printers zijn vrij duur. Wanneer is het de moeite waard voor een bedrijf om te investeren in een systeem?

Of een 3D printer de moeite waard is, is niet alleen een kwestie van investeringskosten, maar meer van het maken van een business case voor elk additief geproduceerd onderdeel en het rekening houden met alle factoren. Onderdeelkosten zoals voor productie, assemblage en gereedschappen moeten in de berekening worden meegenomen, evenals prestatiefactoren van het systeem zoals langere standtijden en een hogere bezettingsgraad. 3D printing biedt ook toegevoegde waarde in de gehele waardeketen, bijvoorbeeld door onafhankelijkheid van leveranciers en lagere opslagkosten. Wanneer een bedrijf kan profiteren van deze voordelen, loont het de moeite om te investeren in een fysiek testproduct voor een 3D printingsysteem.

Is de crisis een goed moment voor bedrijven om na te denken over 3D printing?

Absoluut. Op dit moment zijn veel medewerkers zeer gemotiveerd en willen ze innovatief zijn en de mogelijkheden van het additief vervaardigen van hun producten verkennen. Dit is precies wat nodig is om succesvol te zijn met 3D printing. Bij TRUMPF hebben we een trainingsprogramma ontwikkeld dat bedrijven helpt om aan de slag te gaan met 3D printing - van het begrijpen van het proces tot het selecteren van componenten en het integreren ervan in hun eigen procesketen.

De AM-sector omvat veel nieuwe bedrijven en start-ups. Welke impact heeft de corona-crisis op de sector gehad?

Een van de gevolgen kan zijn dat starters en kleinere bedrijven nauwer samenwerken met grotere bedrijven, omdat eerstgenoemde vaak sneller en flexibeler kunnen reageren dan grote bedrijven in tijden van crisis. Grote bedrijven hebben daarentegen meer financiële armslag. Samenwerking is daarom gunstig om innovatieve ideeën sneller te laten uitvoeren. Dit zou een grote toegevoegde waarde hebben voor de sector als geheel.

Heeft de additive manufacturing nu de kans om zich op nieuwe gebieden van de traditionele productie te begeven? Zo ja, waarom?

In tijden van crisis staan bedrijven vaak onder druk om anders te denken en met nieuwe ideeën te komen. 3D printing biedt veel mogelijkheden om dit te doen. Echter, het volledig vervangen van traditionele technologieën door 3D printing is slechts in enkele industrieën haalbaar. De technologie en de hele waardeketen moeten goed worden onderzocht. Ontwerpers moeten zich ook bevrijden van de beperkingen van traditionele methoden en leren om “in 3D” te denken.