InnovatieNU

Juni 2021

AMC NU

Het stimuleren van industriële groei door nieuwe technologieën

Het Fraunhofer Project Center (FPC) heeft samen met de regionale overheid en partners het Advanced Manufacturing Program (AMP) ontwikkeld om een overgangskader te creëren naar Manufacturing 4.0 en empowerment van de industrie in Oost-Nederland.

 

Het Advanced Manufacturing Program (AMP) verstrekt subsidies via de RegioDeal, ondersteund door de provincie Overijssel en de Nederlandse staat. Het beoogt een snelle ontwikkeling van Twente en andere regio’s in Oost-Nederland te stimuleren door een Advanced Manufacturing hub te vormen met een naar buiten gericht Europees imago.

 

Hiermee versterkt het AMP de reputatie en het vestigingsklimaat van de regio aanzienlijk. Binnen het AMP ontwikkelt het Fraunhofer Project Center samen met de Universiteit Twente innovatieprojecten rond thema’s op het gebied van productietechnologie. Elk AMP-project is opgebouwd rond een solide industriële samenwerking, waardoor bedrijven met relevante kennis en nieuwe technologische en industriële methodieken worden versterkt, die via de hub kunnen worden gedeeld met andere hightech productiebedrijven in de regio.

 

De bedrijven die lid zijn van het AMP kunnen hun specifieke technologische problemen oplossen en hun marktgerichte vragen beantwoorden. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen en creëren van demonstratoren die de deelnemende bedrijven direct technologisch inzicht bieden. FPC maakt vervolgens gebruik van workshops en masterclasses om deze nieuw verworven kennis verder te verspreiden.

 

Samen kunnen het Fraunhofer Project Center en de industrie in belangrijke mate bijdragen aan het creëren van technologische oplossingen voor de maakindustrie, die beantwoorden aan de uitdagingen van een voortdurend veranderende macro-omgeving.

 

Hierna vindt u enkele projecten waarvoor wij een samenwerking zoeken, waarbij wij kunnen profiteren van ons uitgebreide netwerk om praktische toepassingen voor uw bedrijf te realiseren:

3D Rendering of digital hologram earth with wire frame and glowi

Nu traditionele fabrieken veranderen in slimme productieomgevingen, zijn er nieuwe vaardigheden nodig. De industrie richt zich op innovaties om de productiviteit en de concurrentiepositie te verbeteren. Wij zijn op zoek naar projectsamenwerkingen gericht op kennisoverdracht, om uw medewerkers klaar te stomen voor de toekomst.


We zijn geïnteresseerd in bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van synthetische omgevingen (mens-computer/ mensmachine- interactie), of in R&D (digital twinning, software development), of bedrijven die ervaring hebben met het overdragen van kennis naar de maakindustrie.

solar, energy, turbine, clean, wind, power, concept, nature, background, sky, panel, sunset, modern, blue, technology, sun, environment, industry, ecology, electricity, alternative, renewable, photovoltaic, green, plant, sunlight, environmental, ecological, equipment, future, electrical, station, light, industrial, protection, climate, system, eco, generation

Het beheer van energie en grondstoffen is één van de belangrijkste prioriteiten van productiebedrijven. Veel bedrijven zijn constant op zoek naar manieren om hun verbruik van energie en (grond)stoffen te monitoren en het verbruik hiervan efficiënter te maken. Wij werken aan een schaalbaar hulpprogramma voor besluitvorming omtrent het efficiënt beheren van energie en grond- en hulpstoffen, dat aansluit bij de huidige digitale infrastructuur van uw bedrijf.


U mag aanbevolen scenario’s verwachten met gerichte adviezen over materiaal- en energieverbruiksefficiëntie, transparantie omtrent het verbruik van energie en materialen en een schaalbare besluitvormingstool voor energie- en materiaalbeheer die compatibel is met uw digitale infrastructuur.

Het Fraunhofer Project Center dit het proces faciliteren en ondersteunen door de huidige staat van het bedrijf te analyseren, een planning te maken voor de benodigde te nemen stappen, het organiseren en begeleiden van de benodigde workshops en trainingen, het bieden van een technologisch adviseur (voor software en systemen), het creëren van een proof-of-concept en begeleiding tijdens de implementatiefase.

Voor meer projecten die open zijn voor samenwerking, kijk op  Projecten Open voor Samenwerking.