InnovatieNU

Juni 2021

FEST

Het stimuleren van talent in Twente

Drie jaar geleden ontstond het idee van een studententeam, verbonden aan het Fraunhofer Project Center at the University of Twente (FPC@ UT). De studenten zouden in een vroeg stadium van hun studie al kennismaken met FPC, om zich goed voor te kunnen bereiden op hun professionele toekomst. Het team werd FEST (FPC Expertise Student Team) genoemd. Studenten met diverse culturele en etnische achtergronden en verschillende studies kregen zo een stimulerende omgeving, waarin ze aangemoedigd worden om hun vaardigheden te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Support en begeleiding van FPC@UT zou altijd beschikbaar zijn, om groei en professionele ervaring van deze jongere generatie te stimuleren.


FEST werd niet alleen voor studenten opgericht; het concept gaat veel verder dan dat. FPC@ UT zag ook veel baat voor de industrie en het onderwijs. Met dit vernieuwende project zou een geïntegreerde community van studenten, industriële bedrijven en de academische wereld gecreëerd worden, waarin de kloof tussen deze partijen overbrugd wordt en kansen en ruimte worden geboden voor dialoog en groei. Relaties die door FEST gevormd worden, zouden voor een mogelijkheid tot lifelong learning en kennisoverdracht zorgen, voor alle betrokkenen. 


Van collegebanken naar hands-on

FEST studenten werken samen met de deelnemende bedrijven, waarbij ze de theorie die ze leren aan de universiteit toepassen bij uitdagingen in de praktijk. Zo kunnen ze hedendaagse methoden, technologieën en uitvoeringen in het werkveld bestuderen, en hun theoretische kennis aanvullen met praktische toepassingen. Een uniek uitgangspunt, want studenten kunnen zien hoe bedrijven functioneren en hen wijzen op mogelijke verbeteringen en innovaties. Een gunstige bijkomstigheid van dit samenwerkingsverband, is het behoud van potentieel talent in de regio. Door alvast een goede werkrelatie met een regionale werkgever op te bouwen, is het veel makkelijker om werk te vinden in de regio. Bedrijven profiteren ook van de unieke aanpak van de FEST studenten; studenten zijn nog niet gevormd door ideeën over hoe zaken zouden moeten zijn of altijd al gedaan worden. Direct uit de collegebanken hebben studenten oog voor kansen voor innovatie en verbetering, wat de bedrijven een enorm voordeel kan bieden. 


Betere resultaten

Het doel van deze samenwerking is om een opwaartse spiraal van kennis en positiviteit te creëren. FEST studenten zetten nieuwe kennis, opgedaan op de universiteit, in om deelnemende bedrijven te helpen ontwikkelen. De bedrijven delen daarop weer jarenlang opgedane ervaring met de studenten, waardoor zij opgeleid worden tot deskundige, goed voorbereide medewerkers en krijgen zij een soepele start in het werkveld. Onderwijsinstellingen spelen ook een rol, omdat ze samen met de FEST studenten praktische kennis opdoen, die vervolgens kan worden doorgegeven aan de volgende lichting studenten. Zo kunnen ze het nieuwste van het nieuwste onderwijs blijven geven, wat toekomstige studenten op hun beurt weer zullen delen met hun werkgevers.


Voorbereid op verandering

Automatisering, Artificial Intelligence (AI) en slimme, interconnected machines zorgen voor een enorme verandering van onze medewerkers en luiden het begin in van de “Vierde Industriële Revolutie”. Medewerkers moeten zich gemakkelijk kunnen aanpassen aan snel veranderende technologieën en methoden op de werkvloer. Om die ontwikkeling bij te kunnen benen, moeten bedrijven en organisaties inzicht hebben in welke competenties nodig zijn om ervoor zorgen dat hun personeel zich nieuwe technologieën en manieren van werken snel eigen kan maken.


De keerzijde hiervan, is dat men aan alle kanten hoort dat volledige beroepen komen te vervallen doordat nieuwe technologieën het werk overnemen. Het verliezen van beroepen aan technologie is niet nieuw, maar dit vond vroeger vaak over lange periodes plaats, waardoor aanpassingen in het personeel langzaam en gestructureerd konden worden gedaan. In de 21e eeuw is de snelheid waarmee grote veranderingen plaatsvinden bijna niet bij te houden. Om ervoor te zorgen dat we vooruit blijven gaan, is het noodzakelijk om direct actie te ondernemen voor toekomstbestendig personeel. Dit is veel complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Het in kaart brengen van de vaardigheden, continue trainingen, persoonlijke ontwikkeling en technische kennis dragen zeker bij aan het verbeteren van dit zorgwekkende scenario, maar de resultaten kunnen ontoereikend blijken voor de enorme taak die voor ons ligt.


Netwerken als competentie

Verwacht wordt, dat met studententeams als FEST een nieuw tijdperk ingeluid wordt van wederzijds voordelige samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Instellingen zoals de Universiteit Twente en het Fraunhofer Project Center kunnen sterke relaties aan blijven gaan met marktleiders, waardoor innovatieve programma’s in veel verschillende industrieën in de regio mogelijk worden.  


Dit prikkelt de blik op een toekomst met samenwerking en inventiviteit, waarin de academische wereld en het bedrijfsleven van elkaar leren. De sterke punten van de academische wereld op het gebied van abstracte probleemoplossing en intellectuele ontwikkeling, gaan goed samen met de behoefte van de industrie aan steeds competitievere werkmethoden en gespecialiseerde en gerichte oplossingen.


Met innovatieve en creatieve oplossingen zoals FEST, zetten we zeker stappen in de goede richting, helpen we te anticiperen op de veranderende behoeften binnen het (industriële) bedrijfsleven en helpen we bij het toekomstbestendig maken van de medewerkers, voordat ze overbodig worden. Onderwijs zal een cruciale rol blijven spelen om ervoor te zorgen dat het personeel goed voorbereid is op veranderingen en flexibel genoeg is om op onvoorziene veranderingen te reageren. Studentenverbanden als FEST, die de kloof tussen de academische wereld en het bedrijfsleven verkleinen, zorgen ervoor dat bedrijven en potentiële werknemers beter voorbereid zijn op een snel veranderende wereld. Ze zijn de basis voor een efficiënte en succesvolle samenleving in de toekomst.