InnovatieNU

Juni 2021

Wegwijs in AI

Auteurs: Anne Loos
Head of Business Development
Fraunhofer IIS/EAS

 

Antonela Sisejkovic

Senior Innovation and Technology Consultant
KEX Knowledge Exchange AG

Iedereen praat over Artificial Intelligence (AI). Talloze bedrijven zijn er al mee bezig. Hoe kunnen deze bedrijven profiteren van de AI Navigator?

 

Anne Loos: De term ‘Artificial Intelligence’ is de afgelopen jaren nogal een hype geworden. Het is een algemene opvatting geworden dat je alle problemen - vooral de zeer complexe - zou kunnen en moeten oplossen met Artificial Intelligence. Dit is de reden dat veel AItoepassingen gefaald hebben.

 

Antonela Sisejkovic Dit is ook waar de AI Navigator in het spel komt: het aanwijzen en daarna implementeren van de juiste vorm van AI is een continu leerproces, maar ook een cruciaal onderdeel van succesvolle toepassing van Artificial Intelligence. Veel oplossingen blijken niet zo eenvoudig te zijn als ze in eerste instantie leken. Daarom hebben we ons 4-stappenplan bedacht, om te zorgen dat alleen de echt veelbelovende toepassingen, die ook daadwerkelijk waarde toevoegen, geïmplementeerd worden.

 

Kunt u in het kort de basis van uw aanpak uitleggen?

 

Antonela Sisejkovic:: De AI Navigator bestaat uit 4 fases: Ideation (brainstormen), Assessment (beoordeling), Testing (het testen van data) en Implementation (implementatie). De eerste stap, waarin de ideeën worden gevormd, is op basis van het principe “Start with more, stay with less”. Het is een belangrijk creatief proces, waarin nieuwe oplossingen bedacht worden op basis van bestaande, succesvolle AI-toepassingen geïmplementeerd door KEX AG. De ideeën worden vervolgens methodisch getest, om de juiste oplossing voor het probleem te vinden.

 

De tweede stap in het proces, de beoordeling van de ideeën uit stap 1, helpt te bepalen of het bedrijf klaar is voor de implementatie van een AI-oplossing, op het gebied van zowel algehele gereedheid als wat betreft de competenties. Het bedrijf wordt beoordeeld op de processen, database, mindset en IT-infrastructuur. De indeling van het bedrijf in een categorie die de mate van “AI-volwassenheid” van het bedrijf aanduidt, biedt richtlijnen voor de vervolgstappen voor een succesvolle implementatie van AI. Deze verschillende volwassenheidsniveaus zijn vergelijkbaar met de verschillende maten van zelfstandigheid van zelfrijdende auto’s: van eenvoudige supportmechanismen, tot automatisering en volledig zelfrijdend.

 

Anne Loos:: De derde stap, het testen van de data, zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid gestructureerde en kwalitatief goede datasets beschikbaar is, om de benodigde resultaten te verkrijgen. Data testing biedt een eerste inzicht in de haalbaarheid van de toepassing, voorafgaand aan een volledige implementatie. Tot slot zal in de laatste stap, de implementatie, de focus liggen op agile ontwikkelingsmethoden om te verzekeren dat de oplossing overeenkomt met de wensen en behoeften van de klant.

KEX AG and Fraunhofer IIS/EAS have jointly developed the so-called "AI Navigator". With it, they want to give companies a tool with which they can find their individually optimal way to use AI technologies successfully and profitably. Antonela Sisejkovic, Senior Technology Scout at KEX AG, and Anne Loos, Head of Business Development at Fraunhofer IIS/EAS, give us an insight into the idea behind the tool. More information will also be available on the website from spring 2021

http://www.ai-navigator.de

Kent deze aanpak beperkingen op basis van de bedrijfsgrootte of branche waar rekening mee gehouden moet worden?

 

Antonela Sisejkovic Er zijn geen beperkingen voor het gebruik van de AI Navigator wat betreft de grootte van een bedrijf en de branche waarin het opereert. Voor zowel grote als kleine bedrijven is het essentieel om eerst de juiste AI-oplossing te kiezen, voordat er veel tijd, geld en andere resources geïnvesteerd worden.

 

Kunnen bedrijven deze methode ook zelfstandig gebruiken, of is professionele ondersteuning noodzakelijk?

Anne Loos: We begeleiden onze klanten al vele jaren bij de verkenning en implementatie van AI-oplossingen. Om zelfstandig gebruik te maken van de tool, wordt geadviseerd om tenminste een aantal basistrainingen over AI te volgen, om de technologische basis ervan te begrijpen en op de hoogte te zijn van de huidige best practices. In regelmatige trainingen (zowel basis als gevorderd) biedt KEX AG hiervoor de noodzakelijke kennis. Daarnaast bieden we trainthe-trainer programma’s, om geïnteresseerde bedrijven in staat te stellen om onze AI Navigator te gebruiken.

 

Wat adviseren jullie bedrijven die AI willen gaan gebruiken in hun organisatie?

 Antonela Sisejkovic Het is belangrijk om het probleem dat opgelost moet worden helder voor ogen te hebben bij het zoeken naar een oplossing met AI. Alleen dan kunnen juiste afwegingen voor technologieën gemaakt worden. De uitkomst kan dan ofwel uit de implementatie van een AI-oplossing bestaan, of een andere bestaande data-analyseoplossing die het probleem succesvol kan oplossen.