InnovatieNU

Juni 2021

De weg naar een toekomstbestendige productie-industrie

De vierde industriële revolutie verandert de manier waarop productiebedrijven draaien. Het verhogen van productiviteit, het verlagen van operationele kosten en het verbeteren van de innovatiecapaciteit én de kwaliteit zijn allemaal belangrijke voordelen van het betreden van de cyberfysieke fabriekswereld.

 

Het begrijpen en gebruikmaken van cyberfysieke systemen in een productieomgeving zal steeds gangbaarder worden, en mogelijk zelfs essentieel, om in de toekomst concurrerend te blijven. In de maakindustrie moeten we zorgvuldig omgaan met plannen en veranderingen in zowel nieuwe als bestaande productiebedrijven, zodat we er daadwerkelijk waarde uit kunnen halen en voorkomen dat we achteropraken.

 

Opleiden – Personeel & Cultuur

Voordat een productiebedrijf kan kijken naar implementatie van de mogelijkheden van Industry 4.0, moet er sterke support en begeleiding zijn vanuit de top van de organisatie. Het is algemeen bekend dat de meeste initiatieven binnen Industry 4.0 bijna gegarandeerd falen zonder deze top-down benadering en commitment op directieniveau. Met een bedrijfscultuur die innovatie omarmt en beschikbare technologieën zo goed mogelijk inzet, kan er geprofiteerd worden van de voordelen van Industry 4.0.

 

Naast support van bovenaf, is het belangrijk dat het aannemen en opleiden van innovatief personeel op operationeel niveau als prioriteit gezien wordt. Het is verleidelijk om de nadruk te leggen op het investeren in apparatuur en systemen, in plaats van talent en kennis in huis te halen. Het is van groot belang om personeel te hebben dat is opgeleid voor deze nieuwe manier van werken.

 

In deze nieuwe situatie, waarin het werken met cyber-fysieke systemen een integraal onderdeel wordt van de werkzaamheden, zal de rol van de werknemer waarschijnlijk veranderen. Hoewel nieuwe technologieën vaak geassocieerd worden met het verlies van banen, zien wij dit juist niet als vervanging van menselijke arbeid. Met data-verbonden technologie, kunnen de “vervelende” werkzaamheden minder vervelend, of zelfs vervangen, worden. De rol van een werknemer in de productie-industrie verandert van het uitvoeren van puur fysiek werk, naar het werken met en geholpen worden door data en informatie. Een onderlinge verbinding tussen mens, machine, data een methoden. Nog steeds vormen mensen de kern van ieder data-geïntegreerd systeem, en dat zal ook altijd zo blijven.

 

Moderne Infrastructuur – Laat de Digitale Tandwielen Draaien

Zonder strategie investeren in het verzamelen van data, is zinloos. Het aanschaffen van de nieuwste apparatuur, data-analysesystemen en sensortechnologie zonder een heldere bedrijfsstrategie, heeft geen nut.

 

Veel bedrijven maken de denkfout dat het gebruikmaken van het Internet of Things bestaat uit het verzamelen van zoveel mogelijk data. Alleen als het doelgericht is, is het verzamelen van veel data zinvol. Om dit te bewerkstelligen, moeten toekomstige productiebedrijven goed begrijpen welke rol data kan spelen in processen door de gehele productielijn. Waar processen verbeterd kunnen worden, zullen onderlinge connectiviteit en realtime data geïmplementeerd moeten worden. Een retrofit van een bestaande machine kan bijvoorbeeld helpen om Predictive Maintenance smart te maken, met behulp van live data. Dit kan van waarde zijn voor bestaande, moeilijk te voorspellen planningsoperaties. Een mindere uitvoering met deze technologie kan operators slechts een mooiere, nieuwe manier van monitoren van oude machine-events en real time status opleveren.

 

Als we verder kijken dan sensoren en individuele machines, zien we dat de gehele infrastructuur van het moderne maakbedrijf onder de loep moet worden genomen. Oudere, traditionele fabrieksnetwerken kiezen vaak een versimpelde en gemakkelijke benadering van de verschillende niveaus in apparatuur en procescontrole. Segmentatie en correcte omgang met dataverkeer in het netwerk, spelen een sleutelrol in het creëren van een fabriek die zowel smart als safe is. Met de juiste redundanties en data-routingnetwerkarchitectuur zoals in het Converged Plantwide Ethernet (CpwE) netwerk kunnen we ons beter beschermen tegen systeemuitval en gevaarlijke aanvallen van buitenaf.

 

Cybersecurity – Essentiëler Dan Ooit

Zolang we verder transformeren richting een digitale toekomst, zijn verouderde legacysystemen, die vaak in onze fabrieksapparatuur en -processen verankerd liggen, aantrekkelijke targets voor cybercriminelen. Met name legacy-systemen zijn gemakkelijke doelwitten, met slecht onderhouden digitale veiligheidssystemen en -support. Als er meer machines en processen verbonden zijn via deze netwerktechnologie, kunnen criminelen op verschillende manieren schade aanrichten. Ook nieuwe onderdelen van het bedrijf kunnen blootgesteld worden aan gevaar, wat ervoor zorgt dat onderdelen die vroeger offline waren, nu ook kwetsbaar zijn voor cybergeweld.

 

Om in de toekomst naar een volledig gedigitaliseerde productieomgeving over te gaan, moeten we strategische maatregelen nemen om cyberdreigingen te elimineren. In een Industry 4.0-project moeten we al in een vroeg stadium de cybersecuritystrategie begrijpen. Het kan verleidelijk zijn om de aandacht alleen te richten op nieuwe technologieën en apparatuur, maar we moeten ook kijken hoe we oude en nieuwe systemen verbinden met de buitenwereld. Het is niet onwaarschijnlijk dat we bepaalde bedrijfsonderdelen moeten beschermen, die in het verleden nooit blootgesteld zijn geweest aan een digitaal netwerk. Bestaande, opkomende en toekomstige risico’s moeten met voldoende beveiligingsmaatregelen gemanaged worden. Zo kan de gehele productiecyclus beschermd worden.

 

Heeft u na het lezen van dit artikel vragen over de toekomst van uw bedrijf? Neem dan contact met ons op, zodat we samen met u kunnen kijken hoe we uw Industry 4.0-doelen kunnen behalen.