Data-driven learning environment

De constante en snelle technologische vooruitgang in alle lagen en op alle fronten binnen de samenleving, vraagt van mensen dat zij andere, nieuwe vaardigheden ontwikkelen. En dat terwijl sommigen nog bezig zijn de kenniskloof die hierdoor al is ontstaan te overbruggen. De jongere én oudere generaties op de werkvloer worden uitgedaagd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de markt en de vraag, vooral degenen die actief zijn binnen het domein van Industry 4.0.

 

Om deze uitdaging succesvol aan te kunnen gaan, hebben bedrijven en hun medewerkers ondersteuning nodig om gewend te raken aan het nieuwe technologie- en datagedreven tijdperk. Competenties moeten worden ontwikkeld (kennisoverdracht) om te blijven voldoen aan de behoeften en wensen van de klant en er zal een lifelong learning-cultuur gevormd moeten worden, met een een on-demand leeromgeving in combinatie met opleiding ter plaatse, zodat praktijkervaring kan worden opgedaan vanuit huis.

 

Het doel van dit project is het ontwikkelen van:

  • Een samenwerkingsnetwerk dat werkt als ecosysteem voor het naadloos uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën, tussen individuen, bedrijven, kennisinstituten en onderzoekscentra overal ter wereld,
  • Een continue kennisstroom die ervoor zorgt dat aan de verschillende behoeften van de verschillende generaties kan worden voldaan en dat de kloof tussen deze generaties, die in het verleden is ontstaan, verdwijnt,
  • Nieuwe methodes voor kennisoverdracht die de gebruikerservaring verbeteren en inspeelt op de individuele behoeften.

De activiteiten binnen dit project bestaan onder andere uit het onderzoek naar en de ontwikkeling van moderne tools voor kennisoverdracht, het bouwen van demonstrators die kunnen weergeven hoe nieuwe Industry 4.0 technologieën de leerervaring kunnen verbeteren (bijvoorbeeld een remote lab, virtuele werkplaats en virtuele interactie met machines) en de ontwikkeling van een leeromgeving die zowel op locatie als online beschikbaar is.

 

Dit brengt vele voorbeelden met zich mee, zoals:

  • Zichtbaarheid en promotie van het bedrijf als partner van het Advanced Manufacturing Center (AMC),
  • Verbinding met andere bedrijven gelinkt aan het AMC,
  • Beter begrip van de technologie die wordt ontwikkeld,
  • Meer kennis over het ontwikkelen van educatietools en -frameworks,
  • Wereldwijde zichtbaarheid op het competentie-ontwikkelplatform en contact met de regelmatige gebruikers.

Wij zijn geïnteresseerd in een samenwerking met bedrijven die actief zijn op het gebied van synthetische omgevingen (mens-computer-/mens-machine-interactie), op het gebied van R&D (digital twinning, software-ontwikkeling), of bedrijven die ervaring hebben met kennisoverdracht naar de maakindustrie.

 

Neem contact op met het Fraunhofer Project Center en ontdek hoe we samen dit project tot een succes kunnen maken.

Interesse? Neem contact met ons op!